• Hem
 • Om anknytning
 • Om omsorgssvikt
 • Om utbildningen
 • Om utbildningsansvarig
 • Kontaktuppgifter
 • Om utbildningen

  Syftet med utbildningen är att öka deltagarnas kompetens, då det gäller barn, barns utveckling och föräldrars förmåga.

  Innehållet i utbildningen är

  • Barns utveckling och föräldrars utvecklingsstödjande uppgifter
  • Anknytning – barn och föräldrar
  • Anknytning och omsorgssvikt
  • Effekter för barn och föräldrar
  • Utredning och behandling

  Utbildningen i Anknytning & Omsorgssvikt vänder sig till professionella, som arbetar med barn och familjer har givits i många år. Utbildningen, vars innehåll utgår från  aktuell forskning,  omfattar fem föreläsningsdagar jämnt fördelade över en termin. Mellan föreläsningsdagarna träffas deltagarna i seminariegrupper för att diskutera material från föreläsningar, litteratur och  det egna arbetet. Hittills har det varit kommuner eller organisationer som stått som värdar för utbildningen och den har givits flera gånger per år. Deltagare har varit socialarbetare, psykologer, barnhälsovårdspersonal, barnomsorgspersonal och skolpersonal. Utbildningen ges  över hela Sverige både in persona och digitalt.