• Hem
  • Om anknytning
  • Om omsorgssvikt
  • Om utbildningen
  • Om utbildningsansvarig
  • Kontaktuppgifter
  • Om utbildningsansvarig 

    Karin Lundén  är socionom, leg.psykoterapeut, handledare samt fil.dr. i psykologi. Hon har också varit universitetslektor under många år vid Göteborgs universitet. Hon har arbetat länge med utredning och behandling.  Hennes erfarenhet av att arbeta med handledning och utbildning är stor. En del arbete har varit  internationellt. Bland annat har hon arbetat i ISPCAN – International Society for Prevention of Child Abuse and Neglect, där hon t.ex. under flera år varit medlem av Faculty Expertise Board år. Karin Lundén under åren haft flera uppdrag. Hon har t.ex. på uppdrag av Socialstyrelsen granskat BBIC när det gäller de små barnen. Vidare har hon givit den vetenskapliga basen till Handbok om internationella adoptioner. Karin Lundén har ofta använts som sakkunnig i olika rättsliga sammanhang. Hennes forskningsområden har varit barn och föräldrar, där utvecklingen riskerar att gå i en icke önskvärd riktning samt anknytning hos t.ex. föräldrar/adoptivföräldrar och  familjehemsföräldrar.